Svoja prava možete ostvariti tako što ćete nam poslati poruku, navodeći pravo koje želite da ostvarite. Odgovaramo na sve zahteve koje dobijemo od pojedinaca koji žele da ostvare svoja prava na zaštitu podataka u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Pored toga, možete zatražiti u bilo kom trenutku da otkažete svoj korisnički nalog preko vašeg ličnog prostora: vaš korisnički nalog će biti deaktiviran u roku od 2 radna dana.