Splošni pogoji uporabe

31/01/2022

Predmetni splošni pogoji uporabe urejajo uporabo storitev, ki jih ponuja POY France SPRL (v nadaljevanju tudi: treetz), številka za DDV: BE0672 685 793, sedež: Grensstraat 166 – 1970 Wezembeek-Oppem, ki so na voljo prek namenske aplikacije, ki jo je ustvarila in gosti treetz.

Vsaka uporaba storitev treetz s strani katerega koli posameznika (uporabnika) je predmet pravil in postopkov, ki jih določajo pričujoči splošni pogoji uporabe in politika zasebnosti v posebnem poglavju.

Politika zasebnosti pojasnjuje (i) izvor in naravo podatkov, ki jih zbira treetz, ko uporabnik brska po naših storitvah, (ii) razlog za njihovo zbiranje, (iii) način njihove uporabe in (iv) pravice, ki jih uporabnik ima v zvezi s temi podatki, in ki so v skladu z evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR), ki je začela veljati 25. maja 2018, in belgijskim zakonom z dne 30. julija 2018 o varstvu fizičnih oseb glede obdelave osebnih podatkov. Dejstvo uporabe storitev treetz pomeni popolno in brezpogojno soglasje uporabnika s pogoji, ki veljajo v času pristopa. Vsak uporabnik, ki ne želi ravnati v skladu s pogoji in politiko zasebnosti, ki veljajo v času pristopa, se mora v celoti vzdržati uporabe storitev treetz.

Veljavni splošni pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti sta obvezna in zavezujoča dokumenta za pristop in uporabo storitve treetz.

treetz obvešča uporabnike o svoji pravici do spremembe splošnih pogojev uporabe in politike zasebnosti. S temi spremembami bodo uporabniki seznanjeni prek spletne objave, zavezujejo pa se za redno spremljanje tovrstnih sprememb. treetz se bo po svojih najboljših močeh trudila zagotoviti, da bodo splošni pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti trajno prisotni v storitvah, ob upoštevanju njihove morebitne nerazpoložljivosti.

Uporaba storitve, ki jo ponuja treetz, je odvisna od skladnosti s splošnimi pogoji uporabe, kot tudi skladnosti z uporabniškimi licencami za mobilno aplikacijo treetz ali posebnimi pogoji za določene kampanje, opisanimi spodaj:

Uporabnik ima možnost tiskanja, prenosa in shranjevanja splošnih pogojev uporabe.

Prejšnje različice teh pogojev lahko prejmete ob posredovanju ustreznega zahtevka na naslednji naslov: kontakt@treetz.eu 

I.

treetz ponuja storitev, ki je na voljo v sklopu mobilne aplikacije za pametne telefone in tablice (»aplikacija«).

Aplikacija omogoča uporabnikom, da se seznanijo s tako imenovanimi kampanjami treetz, ki zagotavljajo časovno omejene ponudbe pod določenimi pogoji in, kjer je to primerno, vračila kupnine (vračila) za določene izdelke, na določene datume, na določenih mestih, določenim uporabnikom.

Uporabnik ima pravico sodelovati v največ 5 kampanjah na teden (računano od ponedeljka do ponedeljka).

Pojmi v razdelku Moje akcije imajo naslednje pomene:

Rezervirano: ko je kampanja na voljo, lahko uporabnik rezervira svojo udeležbo. Trajanje rezervacije se razlikuje glede na kampanjo, podatek o trajanju lahko pridobite s klikom na izbrani izdelek in nato na zavihek Rezerviraj pod fotografijo izdelka, prikazalo se bo preostalo trajanje rezervacije. Po tem roku bo rezervacija preklicana, če uporabnik ne ukrepa.

Izpolni vprašalnik: ko uporabnik opravi vse predhodne korake, ima 72 ur za izpolnitev vprašalnika.

Neveljavna potrditev nakupa: ustreza enemu od naslednjih scenarijev:

– Izbrani izdelek ni naveden na računu.

– Slika računa ni bila posredovana.

– Slika računa ni dovolj jasna.

– Datum računa ne ustreza pogojem kampanje.

– Vračilo po tem računu je bilo že izvedeno.

– Lokacija nakupa ne ustreza pogojem kampanje.

– Račun je nečitljiv.

Obdelava: pomeni, da je vaš zahtevek prijavljen in ga treetz obdeluje.

Manjkajoče: manjkajoči elementi za dokončanje sodelovanja v eni ali več kampanjah.

Dokončano: pomeni, da je sodelovanje v kampanji potrjeno.

Uporaba storitve treetz vključuje ustvarjanje uporabniškega računa (uporabniški račun) in prenos osebnih podatkov, kot so priimek, ime, elektronski naslov. V nasprotnem primeru odpiranje uporabniškega računa ne bo mogoče.

POZOR! Uporaba lažnih e-poštnih naslovov, lažno predstavljanje v imenu druge osebe ali subjekta ni dovoljeno. Uporaba storitve treetz je osebna in izključno pokriva nekomercialne namene. Vsaka kršitev teh pogojev samodejno povzroči zaprtje uporabniškega računa.

Storitev treetz je trenutno veljavna v Franciji, na Nizozemskem in v Belgiji.

II.

Storitve treetz v sklopu aplikacije so uporabnikom na voljo brezplačno.

III.

Uporaba storitve treetz je rezervirana za naše člane. treetz si pridržuje pravico do spremembe pogojev za pristop do storitve. treetz se lahko tudi odloči za sprejem novih članov s kodo ali sponzorstvom, takoj ob vklopu te opcije.

treetz ostaja edini odločevalec o pogojih dostopa do storitve treetz in jih lahko kadarkoli spremeni.

Poleg tega lahko uporaba določenih funkcij zahteva ustvarjanje polnega uporabniškega računa v aplikaciji treetz. Za prejem vračila je treba zlasti vnesti osebne podatke in bančne podatke. Uporabniški račun bo uporabljen za dostop do vseh storitev, ki jih ponuja aplikacija treetz.

Najnižja zahtevana starost za uporabo storitev treetz je 18 let.

Jamčite, da so podatki, posredovani z namenom ustvarjanja vašega uporabniškega računa, resnični in točni. Oprema (pametni telefon, računalnik, programska oprema in pripadajoče telekomunikacijske naročnine) za dostop do treetz je izključno vaša odgovornost, prav tako telekomunikacijski stroški (predvsem morebitni stroški uporabljenih mobilnih podatkov), ki lahko nastanejo zaradi uporabe storitve treetz.

Ko je vaš uporabniški račun ustvarjen, se strinjate, da bosta vaši uporabniško ime in geslo ostali zaupni in osebni. treetz ne more biti odgovoren za izgubo vašega uporabniškega imena in/ali gesla. Za goljufivo uporabo vašega identifikatorja s strani tretjih oseb nosite odgovornost sami. Tako sprejemate in potrjujete svojo odgovornost za zaupnost gesel, povezanih z vsemi uporabniškimi računi, ki jih uporabljate za dostop do storitev treetz. Če menite, da nekdo uporablja vaš račun ali zlorablja vašo identiteto, nemudoma sporočite tovrstno zlorabo na e-naslov kontakt@treetz.eu 

Vsak uporabnik lahko ima samo en uporabniški račun in lahko na svoj mobilni terminal namesti samo eno aplikacijo treetz.

Uporabnik ob ustvarjanju računa ali ob prvem vračilu navede način plačila. Aplikacija treetz trenutno ponuja plačilo prek PayPala (www.paypal.com) ali bančnega nakazila. treetz si pridržuje pravico do odstranitve določenih načinov plačila in dodajanja novih.

V sklopu storitev, ki jih ponuja aplikacija, lahko prejemate obvestila (potisna sporočila), opozorila ali druge vrste komunikacijskih obvestil znotraj in zunaj aplikacije.

Sporočila, ki jih prejmete od aplikacije treetz, lahko upravljate v nastavitvah aplikacije ali v mobilni napravi.

Nekatera sporočila se lahko nanašajo na vaš profil, nakupe, vračila, geografsko lokacijo, nastavitve. Odgovarjate za vse morebitne komunikacijske stroške, ki lahko nastanejo v zvezi s sporočili, ki jih pošilja aplikacija treetz.

IV.

Izbris svojega uporabniškega računa lahko zahtevate kadarkoli brez navedbe razloga, prek zahtevka v svojem uporabniškem računu.

Prijavite se v svoj račun, pojdite na nastavitve, pomaknite se navzdol po strani, kliknite Izbriši moj račun, nato preberite potrditveno sporočilo in vnesite Da, izbriši.

Vaš račun bo deaktiviran in vaši podatki izbrisani v 3 (treh) delovnih dneh.

Z izbrisom uporabniškega računa izbrišete vse podatke v zvezi z osebnim uporabniškim računom (na primer uporabniško ime, uporabniško geslo, uporabniške nastavitve itd.).

OPOZORILO: stanje na vašem uporabniškem računu, ne glede na znesek, bo preklicano po prejemu vašega e-poštnega sporočila o prekinitvi brez možnosti prejema kakršnega koli plačila ali vračila. Zahtevki za plačilo, ki so bili oddani pred izbrisom, niso pa še bili dejansko obdelani, bodo hkrati preklicani in plačilo ne bo izvedeno.

treetz se lahko odloči za ukinitev uporabniškega računa brez navedbe razlogov, obvestila, formalnosti ali nadomestila v korist uporabnika v primeru kršitve predmetnih splošnih pogojev uporabe. treetz si pridržuje pravico do sprejema vseh potrebnih ukrepov, vključno z ukinitvijo uporabniškega računa v primeru sodne odredbe, ki ga k temu zavezuje, v primeru višje sile ali v primeru suma goljufije. V slednjem primeru mora uporabnik predložiti dokaze o svoji dobri veri in odsotnosti goljufije. Goljufija ali neupoštevanje teh Splošnih pogojev uporabe lahko sproži sodni postopek. treetz v nobenem primeru ni dolžan plačati odškodnine ali poravnati ustreznega uporabniškega računa.

Dodelitev:

Treetz lahko prosto dodeli ali prenese aplikacijo in/ali vse ali del pravic in obveznosti, ki izhajajo iz izvajanja aplikacije, na katero koli tretjo osebo po lastni izbiri brez pridobitve dovoljenja uporabnika.

V.

Vračilo

Naši uporabniki prejmejo vračilo, če nam posredujejo svoje mnenje o izdelkih, ki so jih predhodno kupili in preizkusili. Za uveljavljanje vračila mora uporabnik dokazati treetz, da je dejansko kupil zadevne izdelke, za to pa mora poslati dokazilo o nakupu izdelka.

Vračila so osebna in namenjena izključno uporabniku aplikacije. Enemu uporabniškemu računu, gospodinjstvu, družini pripada eno vračilo na uporabniški račun. Zato zahtevkov ne more biti več.

En izdelek je povezan z enim vračilom.

Ko je uporabnik upravičen do vračila, je to prikazano na seznamu kampanj, ki je na voljo v aplikaciji. Našli boste pogoje vračila, npr. trajanje obdobja za vračilo, znesek vračila in dokazilo o nakupu, ki jih morate predložiti.

Po oddaji zahtevka za vračilo v aplikaciji se bo prikazal v aplikaciji skupaj s pripisom Obdelava v teku.

Če vračilo terja posredovanje dodatnih podatkov, bo to navedeno v aplikaciji skupaj z zaznamkom Neveljavno dokazilo o nakupu.

Ko je zahtevek za vračilo potrjen, se prikaže v aplikaciji pod naslovom Izpolnjeno, nato pa bo viden v zavihku Moj portfelj.

Če vračila ni mogoče obdelati glede na posredovane podatke, bo uporabnik pozvan k posredovanju dodatnih podatkov (dokazilo o nakupu ali dodatna identifikacija). treetz pa si pridržuje pravico zahtevati kakršne koli podatke, ki bi lahko omogočili preverjanje identitete uporabnika in veljavnosti potrdila o nakupu. Dokazila so lahko (vendar ne omejeno na) potrdilo o plačilu, račun ali katero koli drugo dokazilo o transakciji, kopija identifikacijskega dokumenta uporabnika, dokazilo o naslovu ali embalaža izdelka s črtno kodo. Posredovanje teh elementov lahko zahtevamo elektronsko (fotografija, skeniranje) ali po pošti. treetz ne sprejema dvojnikov dokazil o nakupu.

OPOZORILO: Če isto dokazilo o nakupu predloži več kot enkrat več kot en uporabnik, bo to dokazilo o nakupu veljalo za neveljavno, treetz pa si pridržuje pravico, da ne potrdi vračila in začasno ustavi vse račune, povezane z uporabnikom.

Če se uporabnik na to zahtevo po predložitvi dodatnih podatkov ne odzove s posredovanjem ustreznega dokazila v 72 urah, bo zahtevek za vračilo zavrnjen. Če je ponudba še na voljo, ima uporabnik možnost ustvariti nov zahtevek za vračilo.

V primeru, da zahtevan element ne bo posredovan, lahko zavrnemo vračilo brez dodatne utemeljitve.

Ko uporabniki pošljejo recenzije izdelkov treetz, podelijo treetz neizključno, prenosljivo, podlicencirano, brezplačno in po celem svetu veljavno pravico zauporabo, distribucijo, spreminjanje, izvajanje, kopiranje, javno izvajanje ali javno prikazovanje, prevajanje, in ustvarjanje izpeljank takšnih obvestil v času trajanja njihovih pravic intelektualne lastnine v zvezi s podano recenzijo.

Ko je vračilo odobreno v skladu z določili in pogoji, določenimi v predmetnih splošnih pogojih uporabe, bo izplačilo omenjenega vračila običajno izvedeno v naslednjih časovnih okvirih:

– Izplačila prek Paypala: 14 (štirinajst) delovnih dni

– Izplačila na bančni račun z uporabo IBAN: 14 (štirinajst) delovnih dni

Ti datumi predstavljajo smernice. treetz si pridržuje pravico do spremembe teh rokov brez predhodnega obvestila.

Uporabnik mora zagotoviti točne podatke za prejem plačila (zlasti svoje bančne podatke in/ali e-poštni naslov). V primeru napačnih podatkov treetz ne bo ponovno izvedel plačila, ki ga uporabnik ni prejel.

Plačilo bo izvedeno le v primeru, če uporabnik izpolni vse zahtevane podatke v razdelku Način vračila. V primeru, da uporabnik ne izpolni svojega profila, ne more zahtevati vračila denarja.

Vračilo blaga v trgovino

Če uporabnik po koriščenju ponudbe treetz vrne izdelek v trgovino, se zavezuje, da bo obvestil treetz o takšnem vračilu na e-naslov kontakt@treetz.eu v 24 urah.

Blagovna znamka treetz bo imela v primeru vračila možnost preklicati veljavnost predloženega dokazila o nakupu za posamezno ponudbo in od uporabnika zahtevati povračilo vračila (v obliki odbitka od plačil pri naslednjih ponudbah uporabnika).

Poleg tega lahko treetz izvaja naključne preglede predloženih računov največ 90 dni po sprejemu dokazila o nakupu. Če uporabnik ne predloži dokazila na preprosto zahtevo treetz, si treetz pridržuje pravico zahtevati vračilo in odstraniti uporabnika iz storitve v primeru ponavljajočih se kršitev.

VI.

Uporabnik lahko izpodbija neveljavnost ali neobračun vračila v roku 1 (enega) meseca od dneva prijave svojega sodelovanja. treetz se bo po svojih najboljših močeh trudil skrajšati čas, potreben za obravnavo pritožb, uporabniki pa se morajo zavedati, da pritožbe pogosto terjajo precej časa za učinkovito obravnavo.

VII.

treetz si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali ukine storitev treetz po predhodnem obvestilu po e-pošti in aplikaciji brez kakršne koli odgovornosti. V primeru trajne ukinitve storitve treetz bo uporabnik prejel svoja vračila v skladu s pogoji, določenimi v teh pogojih. Ne bo pa mogel zbrati dodatnih vračil.

VIII.

treetz ne nosi odgovornosti za nedelovanje aplikacije treetz, ne glede na vzrok.

Uporabnik mora razpolagati s potrebnim znanjem, strojno in programsko opremo za uporabo spleta na svojem mobilnem terminalu.

Uporabnik z uporabo aplikacije prevzame odgovornost za vsa tveganja in lastnosti, ki so značilni za uporabo mobilnih terminalov in spleta, zlasti morebitne zamude pri prenosu, tehnične okvare in tveganja piratstva.

Uporabnik je nenazadnje seznanjen in obveščen o morebitnih virusih in drugih zlonamernih programih, ki lahko krožijo po internetu, in mora sprejeti vse ukrepe za zaščito pred njimi. Treetz ne nosi odgovornosti za težave, ki izhajajo iz uporabe aplikacije.

treetz še posebej zavrača kakršno koli odgovornost v primeru prekinitve delovanja aplikacije, pojava napak ali napak v delovanju, kot tudi v primeru škode, neposredne ali posredne, ne glede na vzroke, izvor, naravo, ali posledice dejanj katerih koli oseb, dostop do aplikacije in/ali nezmožnost dostopa do nje, kot tudi uporabo aplikacije in/ali odobreno vračilo, povezana s podatki, ki neposredno ali posredno izvirajo iz takšne uporabe.

TREETZ ne nosi odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala na računalniški opremi uporabnikov kot posledica dostopa do aplikacije, uporabe ali prenosa katerega koli od njenih elementov (podatki, besedila, slike, videi ali zvoki itd.).

Zaradi vzdrževalnih razlogov lahko treetz prekine delovanje aplikacije, o čemer bomo poskusili pravočasno obvestiti uporabnike prek e-pošte, poslane na e-poštni naslov, naveden med prijavo.

treetz ne nosi odgovornosti za kakršno koli zamudo, izgubo ali napačno dostavo e-pošte, neposredovanje oz. posredovanje e-pošte na napačen e-poštni naslov.

Ponudbe, ki jih ponuja aplikacija treetz, zagotavljajo podružnice treetz. treetz ne odgovarja za morebitne napačne podatke in/ali nezmožnost koriščenja ponudbe zaradi spremembe pogojev, ki jih je sprejel posamezni partner.

treetz ne nosi odgovornosti za vsebino, izdelke in storitve ali kakršne koli podatke ali informacije, ki so na voljo na zunanjih spletnih mestih ali virih.

Za informacije, posredovane prek aplikacije, veljajo vse zavrnitve odgovornosti.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, treetz pod nobenim pogojem ne more biti odgovorna za kakršna koli zakonska jamstva skladnosti, jamstva proti napakam na prodanem blagu in, kjer je primerno, komercialno garancijo in poprodajne storitve v zvezi z izdelki, ki jih kupi uporabnik.

IX.

Intelektualna lastnina

Vsi elementi mobilne aplikacije treetz (vključno, vendar ne omejeno na: blagovne znamke, besedilne oblike, grafike, slike, logotipe, ikone, zvočne posnetke, dokumente, ki jih je mogoče naložiti, vmesnike, kodiranje, programsko opremo) so izključna last treetz ali njenih ponudnikov vsebine, in so zaščiteni z veljavnimi zakoni o avtorskih pravicah, intelektualno lastnino in mednarodnimi konvencijami, ki veljajo za pravice intelektualne lastnine.

Kakršna koli reprodukcija, izvedba, predelava, v celoti ali delno, ter kakršen koli prenos in prenos celotne ali dela te vsebine v vseh medijih je strogo prepovedan brez predhodnega pisnega dovoljenja blagovne znamke in drugih imetnikov avtorskih pravic.

X.

Salvatorična klavzula

Če je bila ena ali več določb pričujočih splošnih pogojev uporabe obravnavanih ali razglašenih za nične, neizvršljive, neveljavne ali nezakonite, druge določbe ostanejo v veljavi.

XI.

Aplikacija treetz je bilea razvita in izvedena v skladu z belgijsko zakonodajo.

Uporabo aplikacije ureja belgijska zakonodaja.

Predmetne splošne pogoje uporabe ureja belgijska zakonodaja in vsak spor v zvezi z veljavnostjo, razlago, izvršitvijo ali prekinitvijo splošnih pogojev uporabe spada v belgijsko sodno pristojnost.