Posvećeni smo zaštiti vaših ličnih podataka, da budemo transparentni u vezi sa podacima koje zadržavamo i da vam damo kontrolu nad načinom na koji ih koristimo. Svrha naše politike privatnosti je da vam jasno objasnimo kako koristimo informacije koje prikupljamo kada koristite naše usluge, kao i da bismo detaljno opisali opcije koje vam nudimo da kontrolišete kako se vaši podaci koriste, koja prava imate nad njima i kako da ih koristite.

Ova Politika privatnosti utvrđuje kako se vaši lični podaci obrađuju isključivo od strane Treetza. Obrada vaših ličnih podataka od strane drugih organizacija, na primer kada pratite veze ka veb lokacijama oglašivača, nije regulisana ovom Politikom privatnosti.