Ne želim više da primam poruke od Tretza (obaveštenja/e-poruke)

Slučaj e-pošte
Možete odbiti primanje naše komunikacije tako što ćete otići na svoj korisnički nalog ili klikom na vezu za odjavu u svakoj e-poruci koja vam je poslata.

Slučaj push obaveštenja
Možete da izaberete da ne primate obaveštenja, tako što ćete ih odbiti prilikom preuzimanja mobilne aplikacije, kada je koristite prvi put ili možete, u bilo kom trenutku, da deaktivirate obaveštenja u podešavanjima svog uređaja ili tako što ćete otići na nalog korisnika.

Koja su moja prava u vezi sa mojim ličnim podacima?

Imate pravo da:

 • Zatražite pristup vašim ličnim podacima (primite kopiju ličnih podataka koje imamo o vama i proverite da li ih obrađujemo na zakonit način).
 • Zahtevajte ispravku vaših ličnih podataka (ispravite sve podatke koje imamo o vama koji su nepotpuni ili netačni, međutim možda ćemo morati da proverimo tačnost novih podataka koje nam dajete).
 • Zahtevajte brisanje vaših ličnih podataka (zahtevom da izbrišemo ili izbrišemo vaše lične podatke ako ne postoje valjani razlozi da ih nastavimo sa obradom. Takođe imate pravo da tražite od nas da izbrišemo ili izbrišemo vaše lične podatke ako ste uspešno iskoristili vaše pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka (pogledajte dole), kada smo vaše lične podatke obrađivali nezakonito ili kada moramo da izbrišemo vaše lične podatke da bismo bili u skladu sa zakonom. Međutim, možda nećemo uvek moći da se pridržavamo sa vašim zahtevom za brisanje iz određenih pravnih razloga o kojima ćemo vas obavestiti, ako je primenljivo, u vreme vašeg zahteva.)
 • Zahtevanje ograničenja obrade vaših ličnih podataka (traženje od nas da prestanemo sa obradom vaših ličnih podataka u sledećim scenarijima; (a) ako želite da proverimo tačnost vaših ličnih podataka; (b) ako naše korišćenje podataka je nezakonit, ali ne želite da ga izbrišemo; (c) ako vam je potrebno da zadržimo vaše podatke, čak i ako nam više nisu potrebni, jer su vam potrebni za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu vaših zakonskih prava; ili (d) uložili ste prigovor na našu upotrebu vaših ličnih podataka, ali moramo da proverimo da li imamo legitimne razloge za njihovo korišćenje.)
 • Zahtevajte prenos vaših ličnih podataka vama ili trećoj strani (Mi ćemo vama ili trećoj strani po vašem izboru pružiti vaše lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Imajte na umu da je ovo pravo samo odnosi se na automatizovane informacije za koje ste prvobitno pristali da ih koristimo ili na informacije koje su nam bile potrebne za izvršenje našeg ugovora sa vama).
 • Povucite svoju saglasnost u bilo kom trenutku kada smo se na nju oslanjali za obradu vaših ličnih podataka (Međutim, to neće uticati na zakonitost obrade koja je obavljena pre nego što ste povukli svoju saglasnost. Ako povučete svoju saglasnost, možda nećemo moći da da vam pružimo određene usluge. Obavestićemo vas ako je to slučaj u trenutku kada povučete svoju saglasnost).
 • Prigovorite na obradu vaših ličnih podataka kada je osnova za obradu legitimni interes (i postoji nešto u vašim okolnostima što vas može navesti da prigovorite na obradu jer smatrate da bi to moglo uticati na vaša osnovna prava i slobode).
 • Define instructions on what to do with your personal data after your death (You can give us specific instructions on the retention, deletion and disclosure of your personal data after your death).

Koje bezbednosne mere postoje za zaštitu mojih podataka?

Mi sprovodimo sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili bezbednost i poverljivost obrade vaših ličnih podataka.

Kao takvi, preduzimamo sve neophodne mere predostrožnosti u vezi sa prirodom vaših podataka i rizicima koje predstavlja obrada, kako bismo očuvali bezbednost vaših podataka, a posebno sprečili da budu izobličeni, oštećeni ili neovlašćeni. treće strane imaju pristup tome.

Hoćete li prenositi podatke o meni? Iz kojih razloga?

Osim ako je izričito drugačije navedeno, vaši lični podaci se obrađuju u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Neki od ovih provajdera usluga mogu preneti vaše podatke van Evropskog ekonomskog prostora.

U tom kontekstu, iu nedostatku odluke o adekvatnosti od strane Evropske komisije koja se odnosi na dotičnu treću zemlju, osiguravamo da smo zaključili posebne ugovore sa ovim kompanijama, uključujući standardne ugovorne klauzule koje je uspostavila Evropska komisija, kako bismo regulisali i osigurali transfer vaših podataka ovim provajderima usluga.

U svakom slučaju, osiguravamo da naši provajderi usluga obezbede adekvatan nivo zaštite vaših ličnih podataka.

Ako odlučite da budete nadoknađeni putem Paipal-a, informacije koje se odnose na nadoknadu ne prikupljamo i obrađujemo mi, već direktno Paipal (mi čuvamo vaš IBAN samo u strogo neophodne svrhe). Pozivamo vas da pročitate njihovu politiku privatnosti i opšte uslove korišćenja.

Nikada nećemo preneti vaše lične podatke komercijalnim akterima bez vašeg prethodnog pristanka.

Zašto obrađujete moje podatke? Po kom osnovu? Koliko dugo?

Generalno ćemo prikupljati vaše lične podatke samo tamo gde imamo vaš pristanak ili tamo gde je to u našem legitimnom interesu, a da ne preovladavamo vašu zaštitu podataka ili osnovna prava i slobode. Ako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke oslanjajući se na naše legitimne interese (ili one trećih lica), jasno ćemo vam u relevantnom trenutku staviti do znanja koji su to legitimni interesi.

Vaši podaci se obrađuju u skladu sa sledećim principima:

 • Vaši podaci se obrađuju zakonito, pošteno i transparentno
 • Osiguravamo da prikupljamo samo podatke koji su striktno neophodni za (eksplicitne i legitimne) svrhe izvršene obrade
 • Vreme skladištenja ne prelazi ono što je neophodno za svrhe za koje su vaši podaci obrađeni
 • Prikupljeni lični podaci su tačni i, ako nisu, preduzimaju se sve neophodne mere kako bi se netačni podaci mogli izbrisati ili ispraviti
 • Vaši podaci se obrađuju na način da se obezbedi odgovarajuća bezbednost

U slučaju da se podaci koriste u druge svrhe, Treetz će dobiti prethodnu saglasnost subjekta podataka pre obrade. U svakom slučaju, Tretz se obavezuje da će sve podatke prikupljene obrađivati na način koji je u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) od 27. aprila 2016., Direktivom 2016/680 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. i Zakon o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti od 30.07.2018.

Zadržavamo lične podatke koje prikupljamo tamo gde imamo legitimnu stalnu potrebu da to činimo. Kada više ne budemo morali da obrađujemo vaše lične podatke ili ih zadržavamo, izbrisaćemo ili anonimizovati te informacije ili, ako to nije moguće (na primer, zato što su pohranjeni u rezervnoj arhivi), čuvaćemo ih bezbednim i izolovati od dalje obrade do brisanja je moguće.

Koji lični podaci se prikupljaju i kako?

Kada se registrujete kod Treetza, možemo od vas tražiti informacije koje su neophodne, odgovarajuće, srazmerne i legitimne za svrhu za koju se prikupljaju. Bićete obavešteni o svrsi prikupljanja, kako ćemo koristiti vaše podatke, da li vaš zahtev je obavezan ili neobavezan, i moguće posledice neodgovaranja.

Lični podaci koje prikupljamo:

 • Treetz prikuplja određene lične podatke kada nam dobrovoljno date takve informacije, uključujući: ime, adresu e-pošte, zemlju, poštansku adresu, bankovne podatke, detalje o PaiPal nalogu. Takođe prikupljamo informacije kada ostavite recenziju proizvoda.
 • Prikupljamo informacije iz računa koje nam šaljete, kao što su artikli koje ste kupili, njihova cena, ukupan iznos koji ste primili, detalji računa i prodavnica koja je izdala račun. Takođe prikupljamo fotografiju računa koje nam pošaljete.
 • Takođe možemo da prikupljamo podatke o vašoj upotrebi aplikacije, što nam omogućava da utvrdimo vašu lokaciju (na primer, gde možete da skenirate dokaz o kupovini). Ove informacije o vašoj lokaciji se prikupljaju u svrhu sprečavanja prevara i radi rada i poboljšanja aplikacije.

Ko je kontrolor podataka? Koje su službe u pitanju?

treetz je kontrolor Vaših podataka (upisan u Trgovinski registar pod brojem BE 0672 685 793.

Sedište: Rue de la Limite 166, kutija 1, Vezembeek-Oppem 1970.

Ova politika zaštite ličnih podataka primenjuje se na aplikaciju treetz.

Moji lični podaci

Posvećeni smo zaštiti vaših ličnih podataka, da budemo transparentni u vezi sa podacima koje zadržavamo i da vam damo kontrolu nad načinom na koji ih koristimo. Svrha naše politike privatnosti je da vam jasno objasnimo kako koristimo informacije koje prikupljamo kada koristite naše usluge, kao i da bismo detaljno opisali opcije koje vam nudimo da kontrolišete kako se vaši podaci koriste, koja prava imate nad njima i kako da ih koristite.

Ova Politika privatnosti utvrđuje kako se vaši lični podaci obrađuju isključivo od strane Treetza. Obrada vaših ličnih podataka od strane drugih organizacija, na primer kada pratite veze ka veb lokacijama oglašivača, nije regulisana ovom Politikom privatnosti.