Algemene Gebruiksvoorwaarden (AV)

31/01/2022

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (“AV”) regelen het gebruik van de diensten aangeboden door treetz die toegankelijk zijn via de speciale applicatie gepubliceerd en gehost door het bedrijf treetz, de handelsnaam die toebehoort aan POY France SPRL (treetz), BTW: BE0672 685 793 met maatschappelijke zetel Grensstraat 166 – 1970 Wezembeek-Oppem.

Elk gebruik van de treetz-diensten door een natuurlijke persoon (“Gebruiker”)

wordt uitgevoerd in het kader van de regels en procedures bepaald door deze AV en door het Privacybeleid dat toegankelijk is via de volgende link: [•]

Het Privacybeleid legt (i) de oorsprong en aard van de gegevens die door treetz worden verzameld tijdens het browsen door de Gebruiker op onze diensten, (ii) de reden voor hun verzameling, (iii) de manier waarop treetz ze gebruikt en (iv) de rechten die de Gebruiker over deze gegevens heeft in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de RGPD) die van kracht werd op 25 mei 2018, en de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het gebruik van de diensten van treetz impliceert de volledige aanvaarding door de Gebruiker van de AV die van kracht zijn op het moment van aansluiting. Elke Gebruiker die zich niet in zijn geheel wil houden aan de AV en het Privacybeleid dat van kracht was op het moment van verbinding, moet zich absoluut onthouden van het gebruik van de diensten van treetz.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid zijn van kracht wanneer de Gebruiker verbinding maakt met en gebruik maakt van de treetz-diensten.

treetz informeert Gebruikers dat de AV en het Privacybeleid op elk moment kunnen worden gewijzigd. Aangezien deze wijzigingen onder de aandacht van de gebruikers worden gebracht door ze eenvoudig online te plaatsen, verbinden zij zich ertoe ze regelmatig te raadplegen. treetz zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze AV en het Privacybeleid te allen tijde aanwezig zijn op de diensten, behoudens mogelijke onbeschikbaarheid.

Het gebruik van de dienst aangeboden door treetz is onderworpen aan de naleving van de AV en de naleving van de gebruikerslicenties voor de treetz mobiele applicatie, of de speciale voorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde Campagnes die hieronder worden beschreven:

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de AV af te drukken, te downloaden en op te slaan.

Eerdere versies van deze voorwaarden kunnen op verzoek naar het volgende adres worden gestuurd: contact@treetz.eu

I.

treetz is een dienst die wordt aangeboden als onderdeel van een mobiele applicatie voor smartphones en tablets (de “Applicatie”).

De Applicatie stelt Gebruikers in staat om meer te weten te komen over zogenaamde treetz-campagnes, die overeenkomen met tijdelijke aanbiedingen onder bepaalde voorwaarden en die, indien van toepassing, Restituties (“Terugbetalingen”) toekennen voor bepaalde producten, op bepaalde data, op bepaalde plaatsen van aankoop, aan bepaalde gebruikers.

Een gebruiker heeft het recht om deel te nemen aan maximaal 5 Campagnes per week (te verstaan van maandag tot maandag).

In het gedeelte ‘Mijn campagnes’ betekent het volgende:

“Gereserveerd”: wanneer een Campagne beschikbaar is, kan de Gebruiker zijn deelname reserveren. De duur van de reserveringen varieert per campagne, om het te weten, klikt u gewoon op het gekozen product en vervolgens op het tabblad “Boeken” onder de foto van het product, wordt dan de resterende reserveringsduur weergegeven. Indien de Gebruiker niet heeft gehandeld, wordt de reservering geannuleerd

“Reageren op de enquête”: wanneer de Gebruiker alle voorgaande stappen heeft voltooid, heeft hij 72 uur om te reageren op de enquête die hem wordt voorgelegd.

“Ongeldig aankoopbewijs”: komt overeen met een van de volgende scenario’s:

– Ofwel verschijnt het geselecteerde product niet op de factuur

– Er is geen factuurafbeelding verzonden

– Ofwel is de afbeelding van de factuur niet duidelijk genoeg

– Ofwel voldoet de factuurdatum niet aan de actievoorwaarden

– Ofwel is deze factuur al terugbetaald

– Ofwel voldoet de plaats van aankoop niet aan de actievoorwaarden

– Ofwel is de factuur onleesbaar

“Bezig met verwerken”: betekent dat uw verzoek is geregistreerd en wordt verwerkt door treetz.

“Gemist”: deze sectie bevat de ontbrekende elementen om uw deelname aan een of meer Campagnes te voltooien.

“Voltooid”: betekent dat uw deelname aan de Campagne is geaccepteerd.

Het gebruik van de treetz-service veronderstelt de aanmaak van een gebruikersaccount (de “Gebruikersaccount”) en de overdracht van persoonlijke gegevens zoals uw naam, uw voornaam, uw e-mail. Als dit niet gebeurt, is het niet mogelijk om de gebruikersaccount te openen.

WAARSCHUWING: Het gebruik van valse e-mailadressen, de imitatie van een andere persoon of entiteit is niet toegestaan. Het gebruik van de treetz-service is persoonlijk en uitsluitend bedoeld voor niet-commerciële doeleinden. Elke schending van deze voorwaarden zal automatisch leiden tot de sluiting van het gebruikersaccount.

De treetz-service is momenteel geldig in Frankrijk, Nederland en België.

II.

De treetz-service wordt gratis aangeboden aan Gebruikers.

III.

Het gebruik van de treetz-service is voorbehouden aan onze leden. treetz behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor toegang tot de dienst te wijzigen. treetz kan ook besluiten om nieuwe leden te accepteren via een uitnodigingscode of sponsoring, zodra de mogelijkheid van kracht wordt.

treetz blijft de enige beslisser over de toegangsvoorwaarden tot de treetz-service en kan deze op elk moment wijzigen.

Bovendien vereist het gebruik van bepaalde functies de aanmaak van een volledig gebruikersaccount op de treetz-applicatie. Met name het invoeren van persoonlijke informatie en bankgegevens is vereist om te kunnen profiteren van terugbetalingen. Het Gebruikersaccount zal worden gebruikt om toegang te krijgen tot alle diensten die door treetz worden aangeboden.

De minimumleeftijd voor het gebruik van treetz-diensten is vastgesteld op 18 jaar.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt voor het aanmaken van uw Gebruikersaccount in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en juist zijn. De apparatuur (smartphone, computer, software en bijbehorende telecommunicatie-abonnementen) die nodig zijn voor toegang tot treetz zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid, evenals de telecommunicatiekosten die het gebruik ervan met zich meebrengt.

Zodra uw gebruikersaccount is aangemaakt, gaat u ermee akkoord uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk en persoonlijk te houden. treetz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord. U bent als enige verantwoordelijk voor het al dan niet frauduleus gebruik van uw identificator door derden. U accepteert en erkent daarom dat u verantwoordelijk bent voor het respecteren van de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden die zijn gekoppeld aan een gebruikersaccount die u gebruikt om toegang te krijgen tot treetz-diensten. Als u denkt dat iemand uw account of uw identiteit gebruikt, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via e-mail op: contact@treetz.eu

Elke Gebruiker is slechts bevoegd om een enkele Gebruikersaccount aan te houden en is slechts bevoegd om één enkele treetz-applicatie op zijn mobiele terminal te installeren.

Bij het aanmaken van zijn Gebruikersaccount of tijdens zijn eerste Terugbetaling, geeft de Gebruiker de betalingswijze aan die hij kiest. treetz biedt momenteel betaling aan via overschrijving via PayPal (www.paypal.com) of via overschrijving. treetz behoudt zich het recht voor om een betaalmethode te verwijderen of alternatieve betaalwijzen toe te voegen.

Als onderdeel van de service die door de Applicatie wordt geleverd, kunt u meldingen (“push”-berichten), waarschuwingen of andere soorten berichten ontvangen, zowel in de Applicatie als buiten de Applicatie.

U kunt de berichten die u van treetz ontvangt beheren in de app-instellingen of op uw mobiele apparaat.

Sommige berichten kunnen verband houden met uw profiel, uw aankopen, uw terugbetalingen, uw geografische locatie, uw voorkeuren. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele communicatiekosten die worden gemaakt door berichten die door treetz worden verzonden.

IV.

U kunt op elk moment, zonder opgaaf van reden, verzoeken om verwijdering van uw gebruikersaccount door het verzoek in te dienen op uw gebruikersaccount.

Log in op uw account, ga naar instellingen, scrol naar de onderkant van de pagina, tik op ‘verwijder mijn account’ en lees een bevestigingsbericht om ‘ja, verwijderen’ in te voeren.

Uw account wordt binnen 3 (drie) werkdagen gedeactiveerd en uw gegevens verwijderd.

Door uw gebruikersaccount te verwijderen, verwijdert u alle gegevens die bij uw persoonlijke gebruikersaccount horen (bijv. gebruikersnaam, gebruikerswachtwoord, gebruikersinstellingen, enz.).

LET OP: het saldo van uw Gebruikersaccount, ongeacht het bedrag, wordt geannuleerd na ontvangst van uw annuleringsmail, zonder de mogelijkheid om enige betaling of terugbetaling te verkrijgen. Betaalverzoeken die voor de verwijdering zijn ingediend maar waarvan de daadwerkelijke betaling nog niet heeft plaatsgevonden, worden tegelijkertijd geannuleerd en er vindt geen betaling plaats.

treetz kan beslissen om een Gebruikersaccount te beëindigen, zonder opgaaf van redenen, kennisgeving, formaliteiten of vergoeding ten gunste van de Gebruiker in geval van schending van deze AV. Bovendien behoudt treetz zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen, waaronder het beëindigen van een Gebruikersaccount in geval van een rechterlijke beslissing die haar daartoe dwingt, in geval van overmacht of in geval van vermoeden van fraude. In het laatste geval is het aan de Gebruiker om het bewijs te leveren van zijn goede trouw en de afwezigheid van fraude. Fraude of niet-naleving van deze AV kan aanleiding geven tot juridische procedures. In alle gevallen zal treetz geen schadevergoeding hoeven te betalen of het betreffende Gebruikersaccount te verrekenen.

Overdraagbaarheid:

Treetz kan de Applicatie en/of alle of een deel van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de uitvoering van de Applicatie vrijelijk toewijzen of overdragen aan een derde partij naar haar keuze, zonder de toestemming van de Gebruiker te moeten bekomen.

v.

Cashback

Onze gebruikers krijgen een vergoeding voor het geven van hun mening over producten die ze eerder hebben gekocht en getest. Om aanspraak te kunnen maken op Restitutie (terugbetaling) dient de Gebruiker aan treetz aan te tonen dat hij of zij de betreffende producten daadwerkelijk heeft gekocht en dient hij daartoe een aankoopbewijs van het product aan treetz te sturen.

Terugbetalingen zijn persoonlijk en uitsluitend bedoeld voor een Gebruiker van de Applicatie. Er wordt slechts één restitutie betaald per Gebruikersaccount, per aankoopbewijs en per huishouden of gezinswoning. Aanvragen kunnen dus niet meervoudig zijn.

Een bepaald product kan slechts één keer worden terugbetaald.

Wanneer een Gebruiker in aanmerking komt voor een Terugbetaling, wordt dit weergegeven in de lijst met beschikbare Campagnes in de Applicatie. Daar worden de terugbetalingsvoorwaarden vermeld, bijvoorbeeld de geldigheidsduur van de Terugbetalingsperiode, het bedrag ervan, de voor te leggen aankoopbewijzen.

Wanneer een Terugbetalingsverzoek wordt ingediend in de Aanvraag, wordt dit weergegeven in de Aanvraag vergezeld van de vermelding “Bezig met verwerken”.

Wanneer een restitutieverzoek aanvullende informatie vereist, wordt dit aangegeven in de aanvraag, vergezeld van de woorden “Ongeldig aankoopbewijs”.

Wanneer een aanvraag is gevalideerd, wordt deze weergegeven in de Applicatie onder het kopje “Afgerond” en is vervolgens zichtbaar op het tabblad “Mijn Portfolio”.

Indien de Restitutie niet kan worden verwerkt met de verstrekte gegevens, ontvangt de Gebruiker een verzoek om aanvullende informatie (bijvoorbeeld het verzoek om een aankoopbewijs of een aanvullend identiteitsbewijs). treetz behoudt zich het recht voor om alle informatie op te vragen waarmee de identiteit van de Gebruiker kan worden geverifieerd, evenals de geldigheid van het aankoopbewijs. Deze elementen kunnen (maar zijn niet beperkt tot) een ontvangstbewijs, factuur of enig ander bewijs van de transactie, een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker, een adresbewijs of de verpakking van het betreffende product met de streepjescode. De verzending van deze elementen kan elektronisch (foto, scan) of per post worden aangevraagd. Dubbele aankoopbewijzen worden door treetz niet geaccepteerd.

LET OP: als hetzelfde aankoopbewijs meer dan één keer door meer dan één Gebruiker wordt getoond, wordt dit aankoopbewijs als ongeldig beschouwd en behoudt treetz zich het recht voor om geen restitutie te verlenen en alle gebruikersaccounts te schorsen.

Als de Gebruiker niet binnen 72 uur op dit verzoek om aanvullende informatie reageert door de gevraagde foto toe te voegen, wordt het verzoek om restitutie geannuleerd. Als het aanbod nog steeds beschikbaar is, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om een nieuw Terugbetalingsverzoek aan te maken.

Indien een gevraagd element ontbreekt, kan de Terugbetaling worden geweigerd, zonder bijkomende rechtvaardiging.

Wanneer gebruikers hun productrecensies met treetz delen, verlenen zij een niet-exclusieve, overdraagbare, gratis, wereldwijde licentie aan treetz voor het hosten, gebruiken, distribueren, wijzigen, uitvoeren, kopiëren, publiekelijk uitvoeren of openbaar weergeven, vertalen en creëren van afgeleide werken van dergelijke kennisgevingen voor de duur van de intellectuele eigendomsrechten daarop.

Zodra de Terugbetaling is goedgekeurd in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in deze Servicevoorwaarden, zal de betaling van de Terugbetaling over het algemeen plaatsvinden binnen de volgende termijnen:

– Betalingen via PayPal: 60 (zestig) werkdagen

– Betalingen op bankrekening met IBAN: 60 (zestig) werkdagen

Deze termijnen zijn indicatief. treetz behoudt zich het recht voor deze termijnen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het is aan de Gebruiker om exacte informatie te verstrekken om zijn betaling te ontvangen (met name zijn bankgegevens en/of e-mail). In het geval van onjuiste informatie zal treetz een betaling die niet door de Gebruiker is ontvangen niet opnieuw uitvoeren.

De betaling wordt alleen gedaan als de Gebruiker alle informatie invult die wordt gevraagd in de sectie “Wijze van terugbetaling”. In het geval dat de Gebruiker zijn profiel niet heeft ingevuld, kan de Terugbetaling niet door de Gebruiker worden aangevraagd.

Retourneren van een product in de winkel

Indien de Gebruiker het product terugstuurt naar de winkel nadat hij van een treetz-aanbieding heeft geprofiteerd, verbindt hij zich ertoe om dit binnen de 24 uur per e-mail aan contact@treetz.eu aan treetz te melden.

In geval van retournering heeft treetz de mogelijkheid om de geldigheid van het bij de betreffende aanbieding ingediende aankoopbewijs te annuleren en de gebruiker om retrocessie te verzoeken (in de vorm van een inhouding op de betalingen van de volgende aanbiedingen aan waaraan de Gebruiker zou deelnemen).

Bovendien kan treetz binnen maximaal 90 dagen na aanvaarding van het aankoopbewijs willekeurige verificaties van ingediende kwitanties uitvoeren. Indien een ticket niet kan worden getoond door de Gebruiker op eenvoudig verzoek van treetz, behoudt treetz zich het recht voor om terugvordering van de terugbetaling te eisen, en om de Gebruiker bij herhaalde overtredingen van de dienst te verwijderen.

VI.

Een Gebruiker kan de ongeldigverklaring of het niet in overweging nemen van een Terugbetaling binnen één (1) maand vanaf de datum van registratie van zijn deelname aanvechten. Treetz zal zijn best doen om de verwerkingstijd van klachten te beperken, maar Gebruikers worden geïnformeerd dat klachten vaak een aanzienlijke tijdsperiode vergen voordat ze effectief worden verwerkt.

VII.

treetz behoudt zich het recht voor om op elk moment de treetz-service te wijzigen of te onderbreken na voorafgaande kennisgeving per e-mail en binnen de Applicatie, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. In geval van definitieve stopzetting van de treetz-dienst, zal de Gebruiker zijn betalingen ontvangen in overeenstemming met de termijnen vermeld in deze AV. De Gebruiker kan echter geen aanvullende Restituties verzamelen.

VIII.

treetz kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing van de treetz-service, door welke oorzaak dan ook.

De Gebruiker moet over de vaardigheden, hardware en software beschikken die nodig zijn om internet op zijn mobiele terminal te gebruiken.

De Gebruiker aanvaardt door het gebruik van de Applicatie alle risico’s en kenmerken die eigen zijn aan het gebruik van mobiele terminals en internet, in het bijzonder de mogelijke transmissievertragingen, technische storingen en de risico’s van piraterij.

Ten slotte is de Gebruiker op de hoogte van en geïnformeerd over eventuele virussen en andere schadelijke programma’s die op internet kunnen circuleren, en het is aan hem om alle maatregelen te nemen om zich hiertegen te beschermen. treetz kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem dat voortvloeit uit het gebruik van de Applicatie.

In het bijzonder wijst treetz alle verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking van de Applicatie, het optreden van bugs of bedieningsfouten, evenals in geval van schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door iemands toegang tot de Applicatie en/of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, evenals het gebruik van de Applicatie en/of het krediet dat wordt toegekend aan informatie die er direct of indirect van afkomstig is.

treetz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die kan worden veroorzaakt aan de computerapparatuur van Gebruikers als gevolg van toegang tot de Applicatie, gebruik of downloaden van een van hun elementen (gegevens, teksten, afbeeldingen, video’s of geluiden, enz.).

Om onderhoudsredenen kan treetz de werking van de Applicatie onderbreken en zal zij zich inspannen om de Gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen door middel van een e-mail naar het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.

treetz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging, het verlies of de slechte verspreiding van een e-mail, noch voor het al dan niet verzenden ervan naar een foutief e-mailadres.

De aanbiedingen die via de treetz-service worden aangeboden, worden verzorgd door aan treetz gelieerde ondernemingen. treetz is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie en/of de onmogelijkheid om van een aanbieding te profiteren als gevolg van een wijziging van de voorwaarden bepaald door de betrokken partner.

treetz is niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten en diensten of gegevens of informatie die beschikbaar zijn op of van externe sites of bronnen.

De informatie die via de Applicatie wordt verstrekt, is onder voorbehoud.

Voor zover wettelijk toegestaan, kan treetz in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige wettelijke garantie van overeenstemming, garantie tegen defecten in het verkochte artikel en, indien van toepassing, de commerciële garantie en de service-naverkoopdienst met betrekking tot de producten die zijn gekocht door de gebruiker.

IX.

Intellectueel eigendom

Alle elementen van de treetz mobiele applicatie (inclusief maar niet beperkt tot: handelsmerken, tekstvorm, ontwerpen, afbeeldingen, logo, iconen, geluidsopnamen, te downloaden documenten, interfaces, codering, software) zijn het exclusieve eigendom van treetz of zijn content providers en worden beschermd door toepasselijke wetten op intellectueel eigendom en internationale verdragen die van toepassing zijn op intellectuele eigendomsrechten.

Elke reproductie, weergave, aanpassing, geheel of gedeeltelijk en elke download en overdracht, op alle media van het geheel of een deel van deze inhoud, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van treetz en eventuele andere rechthebbenden.

X.

Scheidbaarheid van clausules

Indien een of meer bepalingen van deze Servicevoorwaarden nietig, niet-afdwingbaar, ongeldig of onwettig werden verklaard of verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

XI.

De treetz Diensten zijn ontworpen en geïmplementeerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Het gebruik ervan is eveneens onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Deze AV worden beheerst door het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van de AV moet worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische jurisdictie.