Opći uvjeti korištenja

14.12.2023

Ovi Opći uvjeti korištenja (“OUK”) upravljaju korištenjem usluga koje nudi treetz, a dostupne su putem posvećene aplikacije koju objavljuje i gostuje tvrtka treetz, trgovačko ime koje pripada POY France SPRL (treetz), PDV: BE0672 685 793 čije je sjedište Grensstraat 166 – 1970 Wezembeek-Oppem.

Svako korištenje treetz usluga od strane bilo koje fizičke osobe (“Korisnik”) provodi se u okviru pravila i postupaka postavljenih ovim OUK-om i Pravilima o privatnosti dostupnim u odjeljku predviđenom za tu svrhu.

Pravila o privatnosti objašnjavaju (i) podrijetlo i prirodu podataka prikupljenih od strane treetz tijekom pregledavanja usluga od strane Korisnika, (ii) razlog za njihovo prikupljanje, (iii) način na koji treetz koristi te podatke i (iv) prava koja Korisnik ima na tim podacima sukladno Europskoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu GDPR) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine, i belgijskom zakonu od 30. srpnja 2018. godine o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka. Korištenje usluga treetz-a podrazumijeva potpuno prihvaćanje OUK-a od strane Korisnika u trenutku povezivanja.

Svaki Korisnik koji ne želi pristupiti OUK-u i Pravilima o privatnosti u cijelosti u trenutku povezivanja, mora obavezno suzdržati se od korištenja usluga treetz-a.

Primjenjivi OUK i Pravila o privatnosti su oni koji su na snazi kada se Korisnik poveže i koristi usluge treetz-a.

treetz obavještava Korisnike da se OUK i Pravila o privatnosti mogu izmijeniti u bilo kojem trenutku. Ove će se promjene staviti na znanje Korisnicima jednostavnim postavljanjem na mrežu, a oni se obvezuju redovito ih konzultirati. treetz će uložiti sve napore kako bi osigurao da su ti OUK-i i Pravila o privatnosti uvijek prisutni na uslugama, osim ako nisu nedostupni.

Korištenje usluge koju nudi treetz podložno je poštivanju OUK-a, kao i pridržavanju korisničkih licenci za mobilnu aplikaciju treetz ili posebnih uvjeta specifičnih za određene Kampanje opisane u nastavku:

Korisnik ima mogućnost ispisivanja, preuzimanja i spremanja OUK-a.

Prethodne verzije ovih Uvjeta mogu se poslati na zahtjev na sljedeću adresu: contactfr@treetz.club

I.

treetz je usluga koja se nudi u okviru mobilne aplikacije za pametne telefone i tablete (“Aplikacija”).

Aplikacija omogućuje Korisnicima da saznaju o tzv. treetz kampanjama, koje se odnose na privremene ponude pod određenim uvjetima i koje, ako je primjenjivo, dodjeljuju povrate sredstava (“Povrat”) za određene proizvode, u određenim datumima, na određenim mjestima kupovine, određenim korisnicima.

Korisnik ima pravo sudjelovati u najviše 5 kampanja tjedno (izračunato od ponedjeljka do ponedjeljka).

U odjeljku ‘Moje kampanje’, pojmovi će imati sljedeće značenje:

“Rezervirano”: kada je kampanja dostupna, Korisnik će moći rezervirati svoje sudjelovanje. Trajanje rezervacija varira prema svakoj kampanji, da biste saznali, jednostavno kliknite na odabrani proizvod, a zatim na karticu “Rezervacija” ispod fotografije proizvoda, preostalo vrijeme rezervacije bit će prikazano. Nakon tog razdoblja, ako Korisnik nije djelovao, rezervacija će biti otkazana.

“Odgovorite na anketu”: kada Korisnik dovrši sve prethodne korake, imat će 72 sata za odgovor na anketu koja im je poslana.

“Nevažeći dokaz o kupovini”: odgovara jednom od sljedećih scenarija:

  • Ili odabrani proizvod ne nalazi se na računu
  • Ili nije poslana slika računa
  • Ili slika računa nije dovoljno jasna
  • Ili datum računa ne zadovoljava uvjete kampanje
  • Ili je taj račun već bio refundiran
  • Ili mjesto kupovine ne zadovoljava uvjete kampanje
  • Ili je račun nečitljiv
  •  

“Obrada u tijeku”: znači da je vaš zahtjev registriran i obrađuje ga treetz.

“Propušteno”: ovaj odjeljak uključuje elemente koji nedostaju za završetak vašeg sudjelovanja u jednoj ili više kampanja.

“Završeno”: znači da je vaše sudjelovanje u kampanji prihvaćeno.

Korištenje usluge treetz-a pretpostavlja stvaranje korisničkog računa („Korisnički račun“) i prijenos osobnih podataka poput vašeg imena, vašeg prezimena, vaše e-pošte. Ako to ne učinite, otvaranje Korisničkog računa neće biti moguće.

UPOZORENJE: Korištenje lažnih adresa e-pošte, pretpostavljanje identiteta druge osobe ili subjekta nije dopušteno. Korištenje usluge treetz-a je osobno i namijenjeno isključivo nekomercijalnim svrhama. Svako kršenje ovih Uvjeta automatski će rezultirati zatvaranjem Korisničkog računa.

Usluga treetz-a trenutačno vrijedi u Francuskoj, Nizozemskoj i Belgiji, Sloveniji, Srbiji i u Hrvatskoj.

II.

treetz se pruža besplatno Korisnicima.

III.

Korištenje usluge treetz-a rezervirano je za naše članove. treetz zadržava pravo izmjene uvjeta pristupa usluzi. treetz također može odlučiti prihvatiti nove članove putem pozivnog koda ili sponzorstva, čim ta mogućnost postane učinkovita. treetz ostaje isključivi donositelj odluka o uvjetima pristupa usluzi treetz-a i može ih u bilo kojem trenutku izmijeniti. Osim toga, korištenje određenih značajki zahtijeva stvaranje potpunog Korisničkog računa na treetz aplikaciji. Posebno je potrebno unijeti osobne podatke i bankovne podatke kako biste mogli imati koristi od Povrata. Korisnički račun bit će korišten za pristup svim uslugama koje nudi treetz.

Korisnici usluge treetz moraju biti stariji od 18 godina.

Jamčite da su podaci koje komunicirate radi stvaranja vašeg Korisničkog računa stvarni i točni. Oprema (pametni telefon, računalo, softver i povezane pretplate na telekomunikacije) potrebni za pristup treetz-u isključiva su vaša odgovornost, kao i troškovi telekomunikacije nastali njihovim korištenjem.

Nakon što se stvori vaš Korisnički račun, slažete se čuvati korisničko ime i lozinku povjerljivima i osobnima. treetz ne može biti odgovoran za gubitak vašeg korisničkog imena i/ili lozinke. Isključivo ste odgovorni za prijevarnu upotrebu ili neodgovornu upotrebu od strane trećih strana vašeg identifikatora. Stoga prihvaćate i priznajete da ste odgovorni za poštivanje povjerljivosti lozinki povezanih s bilo kojim Korisničkim računom koji koristite za pristup uslugama treetz-a. Ako smatrate da netko koristi vaš račun ili vaš identitet, odmah nas obavijestite e-poštom na: contactfr@treetz.club

Svaki Korisnik ovlašten je posjedovati samo jedan Korisnički račun i samo jednu treetz aplikaciju instaliranu na svom mobilnom uređaju. Prilikom stvaranja njegovog Korisničkog računa ili tijekom njegovog prvog Povrata, Korisnik navodi način plaćanja koji odabire. treetz trenutno nudi plaćanje putem prijenosa putem PayPal-a (www.paypal.com) ili putem bankovnog prijenosa. treetz zadržava pravo uklanjanja načina plaćanja ili dodavanja alternativnih načina plaćanja.

U okviru usluge koju pruža Aplikacija, možete primati obavijesti („push” poruke), upozorenja ili druge vrste poruka, bilo u Aplikaciji ili izvan Aplikacije.

Možete kontrolirati poruke koje primite od treetz-a u postavkama aplikacije ili na svom mobilnom uređaju.

Neke poruke mogu biti povezane s vašim profilom, vašim kupnjama, povratima, vašom geografskom lokacijom, vašim preferencijama. Isključivo ste odgovorni za sve komunikacijske troškove nastale slanjem poruka od strane treetz-a.

IV.

Možete zatražiti brisanje svog Korisničkog računa u bilo kojem trenutku, bez obaveze davanja razloga, podnošenjem zahtjeva na vašem korisničkom računu.

Prijavom na svoj račun, idite na postavke, pomaknite se do dna stranice, dodirnite ‘izbriši moj račun’, zatim pročitajte potvrdnu poruku da biste upisali ‘da, izbriši’.

Vaš račun bit će deaktiviran, a vaši podaci izbrisani u roku od 3 (tri) radna dana.

Brisanjem svog korisničkog računa izbrisat će se i svi podaci koji pripadaju vašem osobnom korisničkom računu (npr. korisničko ime, korisnička lozinka, korisnički postavke itd.).

MOLIMO IMAJTE NA UMU: saldo vašeg korisničkog računa, bez obzira na iznos, bit će poništen primitkom vaše e-pošte o raskidu, bez mogućnosti dobivanja bilo kakve isplate ili povrata. Zahtjevi za isplatu koji su podneseni prije brisanja, ali čija stvarna isplata još nije izvršena, bit će istovremeno poništeni i neće biti izvršena isplata.

treetz može odlučiti raskinuti Korisnički račun, bez obaveze davanja razloga, obavijesti, formalnosti ili naknade u korist Korisnika u slučaju kršenja ovih OUK-a. Nadalje, treetz zadržava pravo poduzimanja svih potrebnih mjera, uključujući raskid Korisničkog računa u slučaju sudskog odlučivanja koje je obvezuje na to, slučajeva više sile ili u slučaju sumnje na prijevaru. U potonjem slučaju, na Korisniku je da pruži dokaze koji svjedoče o njegovoj dobroj vjeri i odsutnosti prijevare. Prijevara ili nepoštivanje ovih OUK-a može rezultirati pravnim postupcima. U svakom slučaju, treetz neće morati platiti naknadu ili riješiti pitanje povezano s Korisničkim računom u pitanju.

Prijenos:

treetz slobodno može dodijeliti ili prenijeti Aplikaciju i/ili sve ili dio prava i obveza proizašlih iz izvršenja Aplikacije bilo kojoj trećoj strani po svojem izboru, bez potrebe za dobivanjem autorizacije od strane Korisnika.

V.

Povrat novca

Naši Korisnici se nadoknađuju davanjem svojih mišljenja o proizvodima koje su prethodno kupili i testirali. Kako bi zatražili Povrat, Korisnik mora dokazati treetzu da je zapravo kupio/la proizvode o kojima se radi i za to, mora poslati dokaz kupovine proizvoda treetzu.

Povrat je osoban i namijenjen je isključivo Korisniku Aplikacije. Samo jedan povrat bit će isplaćen po Korisničkom računu, po dokazu kupovine i po kućanstvu ili obiteljskom boravištu. Zahtjevi stoga ne mogu biti višestruki. Jedan određeni proizvod može se refundirati samo jednom.

Kada je Korisnik kvalificiran za Povrat, prikazuje se u popisu Kampanja dostupnih u Aplikaciji. Uvjeti povrata bit će tamo specificirani, na primjer, trajanje valjanosti razdoblja za povrat, njegova vrijednost, dokazi o kupovini koje treba priložiti.

Kada se zahtjev za Povrat podnese u Aplikaciji, prikazuje se u Aplikaciji uz oznaku “Obrada u tijeku”.

Ako zahtjev za Povrat zahtijeva dodatne informacije, to je naznačeno u Aplikaciji uz riječi “Nevažeći dokaz o kupovini”.

Kada je zahtjev odobren, prikazuje se u Aplikaciji pod naslovom “Završeno”, a zatim će biti vidljiv na kartici “Moj portfelj”.

Ako se Povrat ne može obraditi s priloženim informacijama, Korisnik će primiti zahtjev za dodatnim informacijama (npr. zahtjev za dokazom kupovine ili dodatnim identifikacijskim dokumentom). treetz zadržava pravo zatražiti bilo koju informaciju koja može omogućiti provjeru identiteta Korisnika, kao i valjanost dokaza o kupovini. Ti elementi mogu biti (ali nisu ograničeni na) račun, faktura ili bilo koji drugi dokaz transakcije, kopija osobne iskaznice Korisnika, dokaz adrese ili pakiranje proizvoda s barkodom. Prijenos ovih elemenata može se zatražiti elektroničkim putem (fotografija, skeniranje) ili poštom. Duplikati dokaza o kupovini nisu prihvaćeni od strane treetza.

POZOR: ako isti dokaz kupovine bude podnesen više od jednom od strane više Korisnika, taj dokaz kupovine smatrat će se nevažećim, a treetz zadržava pravo da ne odobri nikakav povrat i da suspendira sve korisničke račune povezane s tim korisnikom.

Ako Korisnik ne odgovori na zahtjev za dodatnim informacijama dodavanjem tražene fotografije unutar 72 sata, zahtjev za Povrat će biti napušten. Ako je ponuda i dalje dostupna, Korisnik ima mogućnost kreiranja novog zahtjeva za Povrat.

U slučaju nedostatka traženog elementa, Povrat može biti odbijen, bez dodatnog objašnjenja.

Kada Korisnici dijele recenzije proizvoda s treetzom, dodjeljuju neekskluzivnu, prenosivu, podlicenciranu, besplatnu, globalnu licencu treetzu za hostiranje, korištenje, distribuiranje, modificiranje, izvođenje, kopiranje, javno izvođenje ili javno prikazivanje, prevođenje i stvaranje izvedenih djela takvih recenzija za trajanje prava intelektualnog vlasništva u njima. Nakon što Povrat bude odobren sukladno uvjetima navedenima u ovim OUK-ima, isplata spomenutog Povrata obično će se izvršiti unutar sljedećih rokova:

  • Isplate putem PayPal-a: 14 (četrnaest) radnih dana
  • Isplate na bankovni račun, putem IBAN-a: 14 (četrnaest) radnih dana

Ovi rokovi dani su kao smjernica. treetz zadržava pravo izmijeniti ove rokove bez prethodne obavijesti.

Korisnik je odgovoran za pružanje točnih informacija kako bi primio svoju isplatu (posebno bankovne podatke i/ili e-poštu). U slučaju netočnih informacija, treetz neće ponovno izdati isplatu koju Korisnik nije primio. Isplata će se izvršiti samo ako Korisnik ispuni sve informacije zatražene u odjeljku “Način povrata”. U slučaju da Korisnik nije ispunio svoj profil, Povrat ne može biti zatražen od strane Korisnika.

Vraćanje proizvoda u trgovinu

Ako Korisnik vrati proizvod u trgovinu nakon što je iskoristio/la ponudu treetza, obvezuje se obavijestiti ovo vraćanje treetzu putem e-pošte na contactfr@treetz.club u roku od 24 sata. U slučaju povratka, treetz tada ima mogućnost poništiti valjanost dokaza o kupovini priloženog za odgovarajuću ponudu i zatražiti retrocesiju od Korisnika (u obliku umanjenja iznosom od sljedećih ponuda u kojima bi Korisnik sudjelovao/la).

Osim toga, treetz može provesti slučajne provjere predanih računa, u roku od maksimalno 90 dana od prihvaćanja dokaza o kupovini. Ako korisnik ne može predočiti račun na jednostavan zahtjev od treetza, treetz zadržava pravo zahtijevanja povrata povrata i uklanjanja Korisnika iz usluge u slučaju ponovljenih kršenja.

VI.

Korisnik može osporiti poništenje ili nepoštovanje Povrata u roku od jednog (1) mjeseca od datuma registracije svog sudjelovanja. treetz će učiniti sve što je u njegovoj moći da ograniči vrijeme obrade pritužbi, ali Korisnici su obaviješteni da pritužbe često zahtijevaju značajan period vremena prije nego što budu učinkovito obrađene.

VII.

treetz zadržava pravo, u bilo kojem trenutku, izmijeniti ili prekinuti uslugu treetza nakon prethodne obavijesti putem e-pošte i unutar Aplikacije, bez preuzimanja odgovornosti. U slučaju trajnog prestanka usluge treetza, Korisnik će primiti svoje isplate sukladno rokovima navedenim u ovim OUK-ima. Međutim, Korisnik neće moći nakupljati dodatne Povrate.

VIII.

Treetz ne može biti odgovoran u slučaju kvara usluge treetz, bez obzira na uzrok.

Korisnik mora posjedovati vještine, hardver i softver potrebne za korištenje interneta na svom mobilnom uređaju.

Korisnik prihvaća sve rizike i karakteristike specifične za korištenje mobilnih uređaja i interneta, posebno moguće kašnjenje u prijenosu, tehničke kvarove i rizike hakiranja. Konačno, Korisnik je svjestan virusa i drugih štetnih programa koji mogu kružiti internetom te je na njemu da poduzme sve mjere za zaštitu. Treetz ne može biti odgovoran u slučaju problema koji proizlaze iz korištenja Aplikacije.

Posebno, treetz odbija svaku odgovornost u slučaju prekida Aplikacije, pojava grešaka ili operativnih pogrešaka, kao i u slučaju štete, izravne ili neizravne, bez obzira na uzroke, podrijetlo, prirodu ili posljedice, uzrokovane pristupom Aplikaciji i/ili nemogućnošću pristupa, kao i korištenjem Aplikacije i/ili kredita dodijeljenog informacijama koje dolaze izravno ili neizravno od njih.

TREETZ ne preuzima odgovornost za štetu koja može biti prouzročena računalnoj opremi Korisnika kao rezultat pristupa Aplikaciji, korištenja ili preuzimanja bilo kojeg od njihovih elemenata (podaci, tekstovi, slike, videozapisi ili zvukovi, itd.).

Iz razloga održavanja, treetz može prekinuti rad Aplikacije i nastojat će unaprijed obavijestiti Korisnike putem e-pošte poslane na e-adresu koju su naveli prilikom registracije. Treetz ne može biti odgovoran za kašnjenje, gubitak ili lošu dostavu e-pošte, niti za njezino slanje ili nedostavljanje na pogrešnu e-adresu.

Ponude koje se nude putem usluge treetz pružaju se od strane partnerskih tvrtki treetz-a. Treetz neće biti odgovoran za bilo kakve netočne informacije i/ili nemogućnost iskorištavanja ponude zbog promjene uvjeta koju je donio dotični partner. Treetz ne može biti odgovoran za sadržaj, proizvode i usluge ili bilo koje podatke ili informacije dostupne s vanjskih stranica ili iz izvora. Informacije koje se pružaju putem Aplikacije podložne su svim rezervacijama. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, treetz pod bilo kojim okolnostima ne može biti odgovoran za bilo kakve pravne garancije o usklađenosti, garancije protiv nedostataka u prodanom proizvodu i, gdje je primjenjivo, komercijalne garancije i servis nakon prodaje u vezi s proizvodima koje je kupio Korisnik.

IX.

Intelektualno vlasništvo

Svi elementi mobilne aplikacije treetz (uključujući, ali ne ograničavajući se na: zaštitne znakove, tekstualne forme, dizajne, slike, logotipe, ikone, snimke zvuka, preuzimajuće dokumente, sučelja, kodiranje, softver) isključivo su vlasništvo treetz-a ili njegovih pružatelja sadržaja i zaštićeni su primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu i međunarodnim konvencijama koje se primjenjuju na prava intelektualnog vlasništva.

Svaka reprodukcija, prikaz, prilagodba, potpuna ili djelomična, te bilo kakvo preuzimanje i prijenos na svim medijima bilo kojeg dijela ovih sadržaja strogo je zabranjeno bez prethodnog pisanog odobrenja treetz-a i drugih nositelja prava.

X.

Razdvojivost odredbi

Ako jedna ili više odredbi ovih Uvjeta korištenja bude smatrana ili proglašena ništavom, neizvršivom, nevažećom ili nezakonitom, druge odredbe ostaju na snazi.

XI.

Usluge treetz-a dizajnirane su i implementirane u skladu s belgijskim zakonodavstvom. Njihovo korištenje također je podložno belgijskom zakonu. Ovi Uvjeti korištenja podliježu belgijskom zakonu, a svaki spor koji se odnosi na valjanost, tumačenje, izvršenje ili raskid ovih Uvjeta mora biti podnesen nadležnom belgijskom sudu.