Privacy

Data

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, kunt u ons schrijven op Uit Nederland contactnl@treetz.club / Uit België contactbe@treetz.club

U kunt uw rechten uitoefenen via e-mail, met vermelding van het precieze recht dat u wenst uit te oefenen in de onderwerpregel van uw e-mail of door rechtstreeks vanuit uw account naar het onderdeel “Contact opnemen” te gaan. Wij beantwoorden alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bovendien kunt u te allen tijde via uw persoonlijke ruimte verzoeken om uw gebruikersaccount op te zeggen: uw gebruikersaccount zal dan binnen 2 werkdagen worden gedeactiveerd.

In het geval van e-mail

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van berichten van ons door in te loggen op uw gebruikersaccount of door te klikken op de afmeldlink
in elke e-mail die u wordt toegezonden

Push meldingen
U kunt ervoor kiezen geen meldingen te ontvangen, door ze te weigeren wanneer u uw mobiele applicatie downloadt, wanneer u deze voor het eerst gebruikt of u kunt op elk moment meldingen uitschakelen in de instellingen van uw toestel of door naar uw gebruikersaccount te gaan.

Je hebt het recht om:

– Toegang tot uw persoonsgegevens vragen (een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u hebben en nagaan of wij deze rechtmatig verwerken).

– Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens (correctie van gegevens die wij over u hebben en die onvolledig of onjuist zijn; het kan echter nodig zijn dat wij de juistheid verifiëren van nieuwe gegevens die u ons verstrekt).

– Verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens (verzoek aan ons om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien er geen geldige redenen zijn waarom wij ze nog mogen verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (zie hieronder), wanneer wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om aan de wet te voldoen. Het is echter mogelijk dat wij om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen; wij zullen u hierover informeren, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek). .

– Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de grondslag voor de verwerking een rechtmatig belang is (en er iets is aan uw omstandigheden dat u ertoe kan brengen bezwaar te maken tegen de verwerking omdat u van mening bent dat dit gevolgen kan hebben voor uw fundamentele rechten en vrijheden).

– Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (ons vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende scenario’s; a) als u wilt dat wij de juistheid van uw persoonsgegevens controleren; b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) als u wilt dat wij uw gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van uw wettelijke rechten; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, maar wij moeten nagaan of wij legitieme, dwingende redenen hebben om ze te gebruiken).

– Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde (Wij zullen u, of een derde van uw keuze, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons oorspronkelijk toestemming hebt gegeven deze te gebruiken of op informatie die wij nodig hebben om onze overeenkomst met u uit te voeren).

– Uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij ons op die toestemming hebben gebaseerd om uw persoonsgegevens te verwerken (Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde diensten niet meer leveren. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u uw toestemming intrekt).

– Bepaal instructies over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden (U kunt ons specifieke instructies geven over het bewaren, verwijderen en vrijgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden).

U kunt contact met ons opnemen via dit e-mailadres: Uit Nederland contactnl@treetz.club / Uit België contactbe@treetz.club

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op de Treetz-applicatie.

.

.

.

.

.

. .

.

. .

.

.
.
.
.
.


.
.

. .

. .

.

  • . .
  • . .
  • . .

Treetz is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens (ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE 0672 685 793).

Maatschappelijke zetel: Grensstraat 166, Box 1, Wezembeek-Oppem 1970

.


Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen, transparant te zijn over de gegevens waarover wij beschikken en u zeggenschap te geven over de manier waarop wij deze gebruiken. Het doel van ons privacybeleid is u duidelijk uit te leggen hoe wij de informatie gebruiken die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, en in detail te beschrijven welke opties wij u bieden om te bepalen hoe uw gegevens worden gebruikt, welke rechten u daarop hebt en hoe u die rechten kunt uitoefenen.

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens uitsluitend door Treetz worden verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens door andere organisaties, bijvoorbeeld wanneer u links volgt naar websites van adverteerders, valt niet onder dit Privacybeleid