U dient eerst de enquête in te vullen en ter validatie voor te leggen aan het Treetz-team, waarna uw terugbetaling kan worden goedgekeurd en op uw bankrekening gestort.

Tag: proces