Wij verzamelen uw persoonlijke informatie alleen wanneer we uw toestemming hebben of wanneer dit in ons legitieme belang is zonder uw gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden op te heffen. Als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van derden), zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de volgende principes:

• Uw gegevens worden op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerkt
• We zorgen ervoor dat we alleen gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor de (expliciete en legitieme) doeleinden van de uitgevoerde verwerking
• De bewaartermijn overschrijdt niet wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verwerkt
• De verzamelde persoonsgegevens zijn juist en bij gebreke daarvan worden alle noodzakelijke maatregelen genomen zodat onjuiste gegevens kunnen worden gewist of gecorrigeerd
• Uw gegevens wordt verwerkt op een manier die een passende veiligheid garandeert.

In geval van gebruik van de gegevens voor andere doeleinden, verbindt treetz zich ertoe de voorafgaande toestemming van de betrokken personen te verkrijgen alvorens de verwerking uit te voeren.
treetz verbindt zich er in ieder geval toe om alle verzamelde gegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) van 27 april 2016, Richtlijn 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

We bewaren de persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer we een voortdurende legitieme behoefte hebben om dit te doen. Wanneer we uw persoonlijke informatie niet langer hoeven te verwerken of te bewaren, zullen we deze informatie verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we deze veilig opslaan en isoleren het van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.