Uporabljamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev varnosti in zaupnosti obdelave vaših osebnih podatkov.

Zato izvajamo vse potrebne previdnostne ukrepe glede narave vaših podatkov in tveganj, povezanih z njihovo obdelavo, da zagotovimo varnost vaših podatkov in še posebej preprečimo njihovo popačenje, poškodovanje ali dostop nepooblaščenih tretjih oseb.