We implementeren alle passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking van uw persoonlijke informatie en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Als zodanig nemen we alle nodige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de aard van de gegevens over u en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens over u te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd is, of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.