Generalno ćemo prikupljati vaše lične podatke samo tamo gde imamo vaš pristanak ili tamo gde je to u našem legitimnom interesu, a da ne preovladavamo vašu zaštitu podataka ili osnovna prava i slobode. Ako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke oslanjajući se na naše legitimne interese (ili one trećih lica), jasno ćemo vam u relevantnom trenutku staviti do znanja koji su to legitimni interesi.

Vaši podaci se obrađuju u skladu sa sledećim principima:

  • Vaši podaci se obrađuju zakonito, pošteno i transparentno
  • Osiguravamo da prikupljamo samo podatke koji su striktno neophodni za (eksplicitne i legitimne) svrhe izvršene obrade
  • Vreme skladištenja ne prelazi ono što je neophodno za svrhe za koje su vaši podaci obrađeni
  • Prikupljeni lični podaci su tačni i, ako nisu, preduzimaju se sve neophodne mere kako bi se netačni podaci mogli izbrisati ili ispraviti
  • Vaši podaci se obrađuju na način da se obezbedi odgovarajuća bezbednost

U slučaju da se podaci koriste u druge svrhe, Treetz će dobiti prethodnu saglasnost subjekta podataka pre obrade. U svakom slučaju, Tretz se obavezuje da će sve podatke prikupljene obrađivati na način koji je u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) od 27. aprila 2016., Direktivom 2016/680 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. i Zakon o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti od 30.07.2018.

Zadržavamo lične podatke koje prikupljamo tamo gde imamo legitimnu stalnu potrebu da to činimo. Kada više ne budemo morali da obrađujemo vaše lične podatke ili ih zadržavamo, izbrisaćemo ili anonimizovati te informacije ili, ako to nije moguće (na primer, zato što su pohranjeni u rezervnoj arhivi), čuvaćemo ih bezbednim i izolovati od dalje obrade do brisanja je moguće.