Praviloma vaše osebne podatke zbiramo le, če imamo vaše soglasje ali če je to v naših zakonitih interesih, ne da bi to posegalo v varstvo vaših podatkov ali temeljne pravice in svoboščine. Če zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke v skladu z našimi zakonitimi interesi (ali interesi tretjih oseb), vam bomo ob primernem času povedali, kateri so ti zakoniti interesi.

Oddelava vaših podatkov poteka v skladu z naslednjimi načeli:
– Vaše podatke obdelujemo zakonito, pošteno in transparentno.
– Zagotavljamo, da zbiramo le tiste podatke, ki so nujno potrebni za (izrecne in zakonite) namene izvedene obdelave.
– Obdobje hrambe ne presega rokov, ki so potrebni za namene, za katere so bili vaši podatki obdelani.
– Zbrani osebni podatki so točni, sicer pa se izvajajo vsi potrebni ukrepi za izbris oz popravek netočnih podatkov.
– Vaše podatke obdelujemo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost.

V primeru, da se podatki uporabljajo za druge namene, bo blagovna znamka treetz pred obdelavo pridobila predhodno privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
V vsakem primeru se blagovna znamka treetz zavezuje, da bo vse zbrane podatke obdelovala v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 (GDPR) z dne 27. aprila 2016, Direktivo 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in Zakonom o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov z dne 30.7.2018.

Osebne podatke, ki jih zbiramo, hranimo, kadar imamo upravičeno stalno potrebo. Ko nam ne bo več treba obdelovati ali shranjevati vaših osebnih podatkov, jih bomo izbrisali ali anonimizirali ali, če to ni mogoče (na primer, ker so bili shranjeni v varnostnem arhivu), jih bomo varovali in izolirali pred nadaljnjo uporabo do trenutka, ko se pojavi možnost izbrisa.