Kako mogu rezervirati kampanju?

Kliknite na odabrani proizvod, a zatim na karticu “Rezerviraj” ispod fotografije proizvoda, gdje će biti prikazano preostalo vrijeme za rezervaciju.

Koliko se kampanja mogućem sudjelovati?

Broj sudjelovanja u različitim kampanjama ograničen je na 5 po osobi tjedno. Imajte na umu da je dozvoljeno samo jedno sudjelovanje po kampanji po osobi. Please note that only one participation per campaign is allowed per person.